Θέσεις Εργασίας

Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας αυτή τη περίοδο.

Location: Κεντρικά Γραφεία
Job Code: 0000
# of openings: 0

Προς το παρόν, δεν διαθέτουμε διαθέσιμη θέση, αλλά μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας για μελλοντικό αρχείο αναφοράς. Θα φυλάσσεται στον φάκελο μας για περίοδο τριών μηνών και εάν, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μια θέση καθίσταται διαθέσιμη στην περιοχή ενδιαφέροντος σας, που αντιστοιχεί στις ικανότητες και την εμπειρία σας, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για μια συνέντευξη.
Button