Διαφήμιση στο Facebook: Θέλω περισσότερους πελάτες

7, 2018     / /

Ας ξεκινήσουμε με τα γεγονότα. 80% όλων των χρηστών του Διαδικτύου χρησιμοποιούν το Facebook. Ακόμη και το 65% των ενηλίκων…

Facebook Advertising: I want more customers