Οροι χρήσης

Α. Εισαγωγή
Η Technical2Support S.A, η οποία εφεξής αποκαλείται “Εταιρεία”, είναι εταιρία επένδυσης, με έδρα το Ντάλιας 36 Μεγαρα Αττικής 19100, τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ 800563726, με αρμοδιότητα της Εφορίας Ελευσίνας και από το 2014, μέσω του Διαδικτύου, εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
τους όρους χρήσης που καθορίζονται παρακάτω, την Εταιρεία και δεσμεύει τον Πελάτη.
Ο όρος “Πελάτης” σημαίνει τους χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας ή που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν εντολές για υπηρεσίες ή προϊόντα της Εταιρείας.
Εάν ένας χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες της Εταιρείας.
Αυτοί οι όροι υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, η εγκυρότητα των οποίων αρχίζει με το μόνο που δημοσιεύεται εδώ.
Επομένως, ελέγξτε τους όρους χρήσης που δημοσιεύονται τακτικά, ώστε να γνωρίζετε τους όρους που διέπουν τη χρήση τους.
Επίσης, συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου ή συναλλαγές που συνάπτονται μέσω αυτού. Αυτές οι ειδικές συνθήκες, που αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες, μπορούν να συναντήσουν ή και να αντικαταστήσουν γενικά.
Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας, για οποιονδήποτε λόγο και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
B. Εξουσιοδότηση
Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία μας να αποκτά πρόσβαση σε λογαριασμούς ή μηχανήματα, καθώς και σε όλα τα άλλα προγράμματα που πρέπει να εκτελέσουν την εργασία. Η εταιρεία μας μετά το πέρας των εργασιών είναι υποχρεωμένη να διαγράψει το στοιχείο αυτό που σχετίζεται με την ιδιωτική ζωή ενός πελάτη εκτός των στοιχείων που απαιτούνται για μελλοντική υποστήριξη. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί επίσης την Εταιρεία μας να υποβάλει το ολοκληρωμένο Έργο ή να εργαστεί σε μεγάλες μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο.
C. Εταιρεία ανάπτυξης και ευθύνης
Η συμφωνία της εταιρείας μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων (δωρεάν ή αμειβόμενη άδεια) ή μηχανημάτων.
Κάνουμε υπερβολική επιμέλεια, διασφαλίζοντας την ακρίβεια του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και συνεχώς και με μεγαλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.
όλους τους λογαριασμούς φιλοξενίας ιστοσελίδων, όταν ενεργοποιούνται, εμφάνιση σελίδας “Under Construction”. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες που έχουν δημιουργήσει το λογαριασμό που φιλοξενεί την Εταιρεία και μπορεί να αφαιρεθεί από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή, μόλις αποκτήσει πρόσβαση στο web hosting του λογαριασμού.
Στην περίπτωση της ιστοσελίδας είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία πλήρως σε πολλούς browsers.We λένε και εγγύηση ότι η ιστοσελίδα που σχεδιάζουμε για σας θα εργαστεί για:
Microsoft ® Internet Explorer
Google Chrome
Έκδοση Mozilla Firefox
Μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι διαθέσιμα και ειδικό λογισμικό για χρήση, σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, τόσο εκτεθειμένο όσο και διαθέσιμο. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του πελάτη σχετικά με τον προγραμματισμό γνώσης σχετικά με τη χρήση ή την απόδοσή τους, παρόλο που πρακτικά παρέχει αποποίηση της ευθύνης για την καταλληλότητα του υλικού όπως παραπάνω.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία των μέσων ενημέρωσης για να φέρει τη μηχανή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ως απώλεια.
Για όλες τις άλλες υπηρεσίες που ισχύουν και εκείνες που αναφέρονται παραπάνω, θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία ή και άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας της σωστής λειτουργίας μιας υπηρεσίας.
Εκτός από όσα ορίζονται στο παρόν, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το λογισμικό που παρέχουμε είναι διαθέσιμες για χρήση από τους τελικούς χρήστες και επομένως οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή απαγορεύεται ρητά.
Δηλώνει ρητά ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αμέλεια ή δόλο, για άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, ηθικές, δίκαιες ή χαμένες κέρδη που προκαλούνται από ή σχετίζονται με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού του ιστότοπου. να ευθύνεται έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν ζημιές, διακοπές υπηρεσίας που προκλήθηκαν από τους νόμους του Θεού, την Υπηρεσία Φιλοξενίας ή οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο, τα χαμένα κέρδη, τις περιπτώσεις ή τους πελάτες που έχασαν τις αποταμιεύσεις τους ή άλλα τυχαία, τιμωριαστικές ή ειδικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών μας, την αποτυχία οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών, οποιουδήποτε φορέα τηλεπικοινωνιών, τη ραχοκοκαλιά του Διαδικτύου, από διακομιστές στο Διαδίκτυο, λογισμικό υπολογιστή ή επισκέπτη στο Διαδίκτυο στον ιστότοπό σας, η εταιρεία μας έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τη ροή της καθημερινότητάς μας, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στους ιστότοπούς μας ενδέχεται να μην προσφέρονται πια ή οι όροι τους έχουν αλλάξει.
Δ. Προστασία και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Η Εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφα αρχείων και βάσης δεδομένων πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους διακομιστές. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν ενημερωθεί ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας και βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που βρίσκεται στη διαχείριση περιβάλλοντος. Η ασφάλεια απαιτεί να μεταφερθεί το αντίγραφο τοπικά στον υπολογιστή-πελάτη. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία εάν η αποκατάσταση δεν έχει τη δυνατότητα να την επαναφέρει στην αρχική της μορφή. Ανακτά τα αρχεία από την επιβάρυνση αντιγράφων ασφαλείας.
H. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ο Πελάτης συμφωνεί να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, φόρους και χρεώσεις που ισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο σε όλες τις υπηρεσίες μας διαφημίζονται και απεικονίζονται εδώ και θα προστατεύουν και προστατεύουν την εταιρεία και τους υπεργολάβους από οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή , ποινή, φόρο, πρόστιμο, ποινή ή δασμό που προκύπτει από την άσκηση των υπηρεσιών μας από τον πελάτη και τυχόν μη συμμόρφωση με τέτοιους νόμους, φόρους και χρεώσεις.
Εγώ. Πρόγραμμα Πληρωμών
Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και την τιμή του πακέτου και θα γίνει μέρος αυτής της Συμφωνίας. Δεν υπάρχει αρχική γραπτή συμφωνία, ο πελάτης συμφωνεί να καταβάλει προκαταβολή 40% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους κατά την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας. Η τελική πληρωμή οφείλεται εντός επτά ημερών πριν από τη δημοσίευση ή τη λειτουργία και την παράδοση των υπηρεσιών μας. Όλα τα ποσά πρέπει να είναι είτε μετρητά σε ευρώ είτε υπό μορφή προκαταβολής.
Εγώ. “Σύνδεσμοι” σε άλλους ιστότοπους
Το Technical2Support δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα άλλων ιστοσελίδων και σελίδων που αναφέρονται μέσω “συνδέσμων”, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banner. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα που ανακύπτει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης / χρήσης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Οι σύνδεσμοι που παρουσιάζονται στο δωμάτιό μας γίνονται για τους σκοπούς του Πελάτη που δεν ελέγχονται από εμάς, έτσι δεν μπορούμε να έχουμε την ευθύνη να τους υποστηρίξουμε.
K. Ισχύον Νόμο
Ο πελάτης μας έρχεται σε διαβούλευση με εμάς πριν από την προσφυγή σε ακραία μέτρα, εάν δεν είναι ικανοποιημένοι ή θεωρεί ότι έχει θιγεί από το έργο των τοπικών δικαστηρίων για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την εφαρμογή του καθορίζεται από τα δικαστήρια της Αθήνας , γιατί είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στην Ελλάδα.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΟ

Έχουμε αναπτύξει μία μέθοδο για να οργανώσουμε άμεσα όλες τις πτυχές του προϊόντος σας, και μια ιδέα του πόσο μπορεί να κοστίσει.

Οπότε τι περιμένετε ; Ας μιλήσουμε!

Πάμε
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

• Λύσεις Τεχνολογίας

• Εταιρική Ταυτότητα

• Σύμβουλος Μάρκετινγκ

• WordPress

• Social Media ταυτότητα

• Υπηρεσίες Οπτικοποίησης

• Τηλεοπτικες εφαρμογές

• Σχεδιασμός-Εκτυπώσεις

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Technical2Support S.A Company

Κεντρικά Γραφεία :
Ντάλιας 36, Μέγαρα 19100

Γραφείο Συνάντησης :
Αρτάκης 43, Νέα Σμύρνη 17124

T (210)- 461-2799
Φ (210)- 461-2799
E info@technical2support.com

Δουλειά στην T2S : Θέσεις Εργασίας